KRİZ MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ

Bir Şirketin Bütünleşik Kriz Yönetim Sistemi;  Günün ve geleceğin kriz ortamlarını tüm boyutları ile ele alan,  Krizlerin önlenmesine öncelik veren, Kriz öncesi, kriz ve kriz sonrası dönemleri birleşik olarak düşünen,  Kriz yönetimi sistem ve süreçlerini şirketin yapı, sistem, strateji, süreç ve kültürü ile bütünleştiren,  Sınırlı veya bütüncül, süratli veya aşamalı müdahale geliştirilebilmesini sağlayacak şekilde esnek,  iç ve dış çevreden sürekli geri besleme alarak değişimlere uyumlandırılabilen, gerektiğinde paydaşlarla birlikte çalışabilme yeterliliğine sahip, gerektiğinde birden fazla krizin eş zamanlı olarak yönetilmesine olanak veren, bir sistem olmalıdır.

Bir Şirketin Bütünleşik Kriz Yönetim Sistemi; 
– Kriz Yönetimi Organizasyonu, 
– Kriz Yönetim Merkezi, 
– Kriz Yönetim Alt Sistemleri (İzleme ve Risk Yönetim Sistemi, Eğitim Sistemi, Bilgi Yönetim Sistemi, Planlama Sistemi, Kriz Müdahale Sistemi, Alınan Dersler Sistemi) 
– Kriz Yönetim Süreçlerinden (Planlama, Uyarı, İlk Tepki, Kapsamlı Müdahale, Yeniden Yapılanma) oluşur. 
Şirketimiz ihtiyaç duyan tüm organizasyonlar için “Bütünleşik Kriz Yönetim Sistemi Oluşturulması” konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.